Zapojení stabilizátoru 78xx

V tomto článku si ukázeme ukázkové zapojení stabilizátorů řady 78xx.

Návod je pro všechny stabilizátory této řady. 7805, 7806, 7808, 7809, 7810, 7812, 7815, 7818, 7824 a 78L05, 78L06, 78L08, 78L09, 78L12, 78L15.

Co je to vůbec stabilizátor? Stabilizátor řady 78xx je elektrická diskrétní součástka na principu integrovaného obvodu, která umožňuje stabilizovat primárně výstupní napětí ale i proud při změnách výstupního proudu, vstupního napětí a teploty okolí. Kromě stabilizačních účinků regulace na konstantní hodnotu každý typ stabilizátoru více či méně snižuje střídavou složku výstupního zvlnění napětí a pracuje tedy i jako filtr.

Stabilizátory řady L78xx v pouzdře TO220 jsou obvykle na 1 nebo 1,5A maximálného průtoku proudu, u stabilizátorů řady 78Lxx v pouzdře TO92 je maximální proud 100mA.

Podíváme se teď na samotné vývody. Stabilizátory řady 78xx se dělají v mnoha provedeních, nejčatěji se používá právě TO220 a nebo TO92, ale jsou i v pouzdře SO8 nebo TO3 nebo DPak. Podle toho se i liší rozložení vstupů a výstupů. Na následujícím obrázku je to krásně přehledně vidět.


Víme-li tedy kde máme který konec a vývod můžeme se vzhnout do lehčího zapojování a s tím probereme trošku teorie.

Stabilizátor má 3 vývody, sám o sobě je to elektronické zapojení, které pro lepší stabilizaci a fungování potřebuje ještě 2 až 3 kondenzátory navíc. Obvykle jeden nebo dva na vstupu a jeden na výstupu.

Dvě téměř schodná schémátka jsou přiložena zde:


Jak vidíte ve schématu stabilizačního obvodu si nejprve všimněme dvou filtračních kondenzátorů C1 a C3. Filtrační kondenzátory slouží jako krátkodobé zdroje energie při rychle změně zatěžovacího proudu obvodu. Než na tuto změnu zareaguje zdroj, kondenzátory se vybíjejí a částečně kompenzují krátké snížení proudu. Hodnoty těchto kondenzátorů udává výrobce a je vhodné se jimi řídit.
Při příliš velké kapacitě kondenzátoru na výstupu stabilizátoru, může místo filtrace naopak kondenzátor působit jako prvek který stabilizátor kvůli velkému odběru ze začátku rozkmitá a ten přestane plnit svůj účel. Stabilizátor nebude schopen zvládnout velký proudový ráz na výstupu, přetíží ho a odpojí. Jakmile se "restartuje," a začne znovu pracovat, opět dojde ke stejnému problému. Proto platí že kondenzátor za stabilizátorem je zhruba 10x menší než před stabilizátorem.
V obecném zapojení by kondenzátor C1 měl být elektrolitický a dimenzován minimálně na napětí 35V, jelikož maximální napětí na vstupu stabilizátoru může být až 35V. Kondenzátor C2 slouží k filtraci šumu a rušení ve vedení.
Kondenzátory C2 a C3 by měly být pájeny co nejkratšími vývody a co nejblíže stabilizátoru. Zem by měla být přímo společná.

Stabilizátor je také třeba opatřit chladičem, který stabilizátor uchladí při maximálním odběru.

Tags: stabilizátor, 78xx, návod, postup, zapojení, kondenzátor, schémaNechte nám komentář

Upozornění: HTML znaky se nepřekládají!