Dopravní semafor s obvodem 555 a 4017

Jednoduché zapojení s obvodem 555 a integrovaným obvodem 4017, které simuluje dopravní semafor.

Schéma zapojení mluví samo za sebe a není k němu potřeba nic moc vysvětlovat. Obvod 555 je zapojen jako generátor signálu a jeho rychlost kmitání je dána rezistorem 220 kOHM kondenzátorem 10uF. Obvod 4017 je jednoduchý dekadický čítač nastavený na resetování pomocí rezistoru 47 kOHM a 100nF kondenzítoru, poté co semafor projde všemy stavy. Tedy červená, žlutá, zelená LED a zpět. Obvod má pouze omezený prodový výdej, takže výstupní LED nepotřebují nutně omezovací rezistory, přesto není na škodu rezistory 270 OHM k LED přidat. Pomocné usměrňovací diody D1 - D4 1N4148 slouží k usměrnění výstupního proudů z obvodu a zamezení proudových zkratů mezi vývody. Obvod má velkou napájecí toleranci a lze ho napájet pomocí 9V baterie.


Tags: stavebnice, schéma, dopravní semafor, obvod 555, dekadický čítač 4017Nechte nám komentář

Upozornění: HTML znaky se nepřekládají!

Related Information