LED - Světelné diody - Popis a zapojení

LED - Light Eminiting Diode - Světlo vyzařující dioda.

Světelné diody LED jsou speciální verze PN přechodu, která pod napětím vyzařuje světlo.

Zde je jednoduchý popis jak zapojit LED. Při připojení LED ke zdroji je třeba vždy mysleet na to, že potřebuje ochranný odpor, aby nedošlo ke spálení PN přechodu vysokým proudem.


Různé diody, potřebují rozdílné napětí na rozsvícení PN přechodu. Zde je přehled napětí pro různí barvy.


Tags: LED, světelná dioda, popis, zapojeníNechte nám komentář

Upozornění: HTML znaky se nepřekládají!